กรธ.กางโรดแมปส่งร่างกฎหมายลูก 4 ฉบับสุดท้ายให้ สนช.

มือธนาคารกางโรดแมปส่งร่างกฎหมายลูก 4 ฉบับท้ายที่สุดให้ สนช.

 

มือธนาคาร เชื่อมั่น ส่ง พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับในที่สุด ให้ สนช.ข้างใน 240 วัน ตามรัฐธรรมนูญระบุ

 

นายอุดม เมืองอมฤต พิธีกรผู้ตัดสินร่างรัฐธรรมนูญ (แขนธนาคาร) แถลงความก้าวหน้าการพิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ (พระราชบัญญัติ) ประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับในที่สุด ก่อนส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ด้านใน 240 วัน ตามรัฐธรรมนูญระบุ ดังต่อไปนี้ 1.ร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับแนวทางพินิจพิเคราะห์ของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ….มีระบุส่งให้ สนช.วันที่ 26 กันยายนนี้ แล้วก็คาดว่า สนช.จะใส่เข้าวาระการประชุมได้ในวันที่ 28 กันยายนนี้  2.ร่าง พระราชบัญญัติการคุ้มครองและก็กำจัดการคดโกง พุทธศักราช …. ตอนนี้กำลังตรึกตรองเนื้อหา คาดว่าอาทิตย์หน้าจะส่งให้ สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตรึกตรองเนื้อหา รวมทั้งส่งให้ สนช.ไตร่ตรองในวันที่ 24 เดือนตุลาคมเป็นอย่างรวดเร็ว หรือวันที่ 31 เดือนตุลาคมเป็นอย่างช้า 3.ร่าง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภาทาง มือธนาคารคาดว่าจะส่งให้ สนช.ได้ในวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายนรวมทั้ง 4.ร่าง พระราชบัญญัติกล่าวถึงการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคาดว่าจะส่งให้ สนช.ได้ในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ดี แขนธนาคารเร่งรัดการทำงาน ถ้าเกิดร่างกฎหมายฉบับใดคาดว่าจะเสร็จไม่ทันตามที่มีการกำหนด ก็จะนัดหมายสัมมนาเป็นพิเศษในวันเสาร์รวมทั้งวันอาทิตย์

 

ส่วนความก้าวหน้าการพินิจร่าง พระราชบัญญัติสำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทาง แขนธนาคารเคยนำข้อมูลที่ข้างต่างๆส่งมา ยกตัวอย่างเช่น จากกรรมการ สนช. การรวบรวมความคิดเห็นมาพินิจในเนื้อหา เวลานี้กำลังพิเคราะห์ในส่วนของบทกำหนดการทำโทษรวมทั้งบทเฉพาะกาล ซึ่งเห็นด้วยว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีเนื้อหาค่อนข้างจะมากมาย รวมทั้งยังมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับองค์กรอิสระอื่นๆแขนธนาคารจำเป็นจะต้องมองให้รอบคอบ เพื่อไม่ให้ข้อบังคับขัดหรือถกเถียงต่อรัฐธรรมนูญได้

Leave a Reply