ยิง 5 นัด สยบไอ้คลั่ง เมายาเสพติดใช้ปืนบุกจี้จับตัวประกัน

ยิง 5 นัดหมาย สยบไอ้บ้า ติดยาเสพติดใช้ปืนบุกจี๋จับกุมตัวรับรอง